mi ez?

Victor Vasarely szellemi öröksége nyomán a Színes Város azt a gondolatot értelmezte újra, amely szerint a művészeteknek ki kell vonulniuk a közterekre, hogy így színesítsék a szürke, néhol rendkívül lepusztult és elhanyagolt környezetet. Ebbe az izgalmas munkába szeretnénk bevonni az ifjúságot is, ezért jött létre a Pillangóhatás Pedagógiai Program (PPP), amelynek célja, hogy minél több tanulót kapcsoljon be a városszínesítésbe, részt vállalva a gyerekek és fiatalok esztétikai és művészeti neveléséből.

A PPP a Színes Város Csoport pedagógiai projektjének indult 2010-ben Budapesten. Miután az első helyszín, a Pöttyös utca és környéke kiszínesedett Ferencvárosban, a projekt programmá nőtte ki magát. Az ünnepélyes átadón köszöntőt mondott Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, fellépett a Jack Robinson Zenekar, két diák elkészítette a Pöttyös utca himnuszát, amit elő is adtak a programon, az egyik épület köré, amit kiszínesítettünk, a helyiek önszorgalomból virágot ültettek és üdítővel támogatták a munkás fiatalokat, a falfestmények bekerültek a Műcsarnokba, egy pályázat különdíjának elismeréseként, továbbá a programról nagy sikerű előadást tartott Pfeffer Józsua diákkoordinátor a világ legeredetibb ötleteit bemutató nemzetközi TED sorozat TedxYouth Budapest nevű konferenciáján. 

A PPP több pedagógiai célt is megfogalmaz, egyfelől cél, hogy a tanulók önmaguk végezzék a munkát, építsék fel a festési projektet, és minden, a falfelület kifestéséhez kötődő tevékenységen külön diákcsoportok dolgozzanak. Vagyis a tervezést, a kivitelezést, a fotós- videós dokumentációt, az átadási ceremóniát, és a kommunikációt együtt, csapatmunkában végezzék, hogy megismerjék a munkaerő-piaci projektalapú munkavégzést. Cél másfelől az, hogy a falfelületre festett társadalmi probléma kiválasztása közben a tanulók mélyebben megismerkedjenek a témával, kritikai gondolkodásuk fejlődjön és ismereteik bővüljenek a megalapozott véleménynyilvánításhoz, valamint véleményük legális és kulturált keretek között való megfogalmazásához. Pedagógiai cél továbbá az önszabályozott munkavégzés és olyan kulcskompetenciák fejlesztése, mint a szociális és állampolgári kompetencia, digitális kompetencia, anyanyelvi kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, matematikai kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, és a feladatorientált hatékony, önálló tanulás kompetenciája. Végül, de nem utolsó sorban hangsúlyos szándékunk az önkéntes munka, proszociális közösségi tevékenység megszerettetése a tanulókkal.

Az Örökség és Társadalom Alapítvány biztosítja a pedagógiai programot és a személyre szabott konzultációt a pedagógiai folyamat során, magára vállalja a falfelület kifestésének engedélyeztetési folyamatát, biztosítja a festéket, és a szakmai támogatást mind a pedagógus, mind a diákok számára a projekt különböző fázisaiban.

Az Örökség és Társadalom Alapítvány elvárása az, hogy a jelentkező iskola befogadja a programot, beépítse a munkarendjébe, ajánlása, hogy évfolyamokon átívelő program legyen, és a tanár koordinátor mellett legyen egy diákkoordinátor is. Hozzájárulunk ahhoz is, hogy az iskolai munka értékelésébe is bekerüljön a tanuló projektben végzett munkája.

A munka alatt folyamatosan zajló fotós- videós dokumentáció eredményeképpen egy, vagy több rövidfilm készül a teljes munkafolyamatról. A köztérszínesítést követően a diákok oklevél formájában visszajelzést kapnak arról a munkáról, amiben részt vállaltak. A visszajelzésben kiemelt hangsúlyt kapnak azok a készségek, amelyeket érdemes lehet fejleszteni, illetve ami a csapatmunka szempontjából a jövőben fontos lehet.

2012. február 14-e óta a PPP az ELTE PPK (Neveléstudományi Intézet) gyakorlati tárgyaként felvehető hivatalosan.

Szakmai partnerek: Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet; Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar- Neveléstudományi Intézet, Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék; Infonia Alapítvány; Magyar Pedagógiai Társaság; Magyar Urbanisztikai Társaság